PROGRAM

BOOKSTAN. NO EAST, NO WEST

Where is East, where is West? Where do you cross from one to another? Can you understand one without the other? Can you be or have both? The easiest thing to do is to keep them separated, imagine or build a wall between them. But what if you can’t have one without the other? What if you don’t have to choose? What if the distinction matters only in the field of basic geography? What if there is a literary Festival with guests who create spaces where there is neither East nor West, but just humans and their stories?

Aleksandar Hemon

July 2016

>>>

 

Gdje je Istok, gdje je Zapad? Gdje se prelazi s jednog na drugi? Može li se razumjeti jedan bez drugog? Može li se biti ili imati oboje? Najlakše je držati ih odvojenim, zamišljati ili graditi zid između njih. Ali šta ukoliko ne može biti jednog bez drugog? Šta ukoliko ne moramo birati? Šta ukoliko je njihovo razlikovanje važno jedino u domenu  geografije? Šta ako postoji književni Festival sa gostima koji stvaraju prostore u kojima nema ni Istoka ni Zapada, nego samo ljudi i njihovih priča?

Aleksandar Hemon

juli 2016

Radićeva 4, Sarajevo

Contacts

Address:

BOOKSTAN

Međunarodni festival književnosti

International Literature Festival

Radićeva 4

71000 Sarajevo

Bosnia and Herzegovina

Phones:

Tel. +387 33 550 495 / ext. 3

Fax. +387 33 550 496 / ext. 5